Beställning av lunchlåda

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Elev
  • 2. Hämtningsuppgifter
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Skicka in

Hämtning av skollunch för elever högstadiet och gymnasiet

Beställningen görs tidigast måndag men senast kl. 12.00 torsdagen innan den vecka du vill hämta ut din mat. Den kan enbart göras en vecka i taget och du väljer vilka dagar du vill ha mat för. Alla veckans lunchlådor hämtas sedan måndag det klockslag och den plats du valt.

OBS! Det är viktigt att du är frisk när du hämtar din lunchlåda. Stanna hemma vid minsta symptom. Utlämning av lunchlådor sker utomhus.

 

Personuppgifter
De personuppgifter du lämnar registreras i ärendehanteringssystemet hos Teknik- och servicekontoret. De används för att handlägga ditt ärende. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas kan du skriftligen be om detta hos den personuppgiftsansvariga:

  • Sigtuna kommun
    Teknik- och servicekontoret
    195 85 Märsta

Läs mer här:  Information om hur Sigtuna kommun behandlar dina personuppgifter

Om du har frågor om den digitala tjänsten är du välkommen att höra av dig till kommunens kontaktcenter på telefonnummer 08-591 260 00 eller via e-postformulär till Sigtuna kommun.

 

Information