Ansökan om statsbidrag för merkostnader till följd av Covid-19

  • 1. Ansökningsuppgifter
  • 2. Merkostnader
  • 3. Uppgiftslämnare
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Skicka in

Denna e-tjänst har 5 steg

Fram t.o.m. den 15 november 2020 är det möjligt för dig som är företagare eller enskild person och som har ett pågående avtal med Sigtuna kommun, att ansöka om statsbidrag för ökade kostnader till följd av sjukdomen covid-19. Du ansöker om statsbidraget tillsammans med kommunen. Statsbidraget ska stödja verksamheter ekonomiskt inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Bidraget kan endast sökas av kommuner och regioner, men privata företag eller enskilda personer kan genom kommunen också få rätt till statsbidraget.

För att ansökan ska betraktas som fullgod behöver du även skicka in en excelfil med verifikationsnummer kopplat till respektive merkostnad som du vill ska ingå i statsbidragsansökan.

 

Tillbaka till Sigtuna kommuns informationssida

Information om hur Sigtuna kommun behandlar dina personuppgifter

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst