1. Dina uppgifter
  2. Ditt medborgarförslag
  3. Personuppgifter
  4. Förhandsgranska
  5. Skicka in
Vem är du som lämnar medborgarförslaget
E-post
Du behöver vara folkbokförd i Sigtuna kommun för att lämna ett förslag.
Ditt medborgarförslag
Personuppgifter av uppgiftslämnare
Vi behandlar dina uppgifter för att kunna hantera ditt ärende. Det sker med stöd av grunden “myndighetsutövning” enligt dataskyddsförordningen (GDPR).