1. Anmälan avser
  2. Verksamhet
  3. Verksamhetsutövare/företagare
  4. Förhandsgranska
  5. Skicka in
Anvisningar
Här anger du om anmälan avser en registrering av livsmedelsverksamhet, eller en ändring av befintlig verksamhet.
Anmälan avser
Tid som anmälan avser
Ändring eller upphörande?
Livsmedelsanläggning
Är anläggningen mobil?
Används egen brunn?
Anvisningar
Här anger du information om vilken typ av verksamhet det handlar om, samt lämnar information om sortiment, hantering, omfattning etc.
Typ av verksamhet
Preliminär beräkning av kontrolltid
Välj huvudsakligt verksamhetsområde
Anvisningar
Preliminär beräkning av kontrolltid
Ange förekommande aktiviteter
Ange antalet portioner per dag
Serveras livsmedel till i huvudsak känsliga grupper, t.ex. barn upp till 5 år, sjukhem, eller allergiska personer?
Kontrolltillägg för märkning/presentation
Erfarenhetsklassning
Om verksamheten är ny klassas den automatiskt som erfarenhetsklass B. Miljö- och hälsoskyddskontoret kan senare besluta om minskat (klass A) eller ökat (klass C) kontrollbehov.

Erfarenhetsklass

A
B
C

Exempel

Minskat kontrollbehov, tidsfaktor 0,5
Nya anläggningar, tidsfaktor 1
Ökat kontrollbehov, tidsfaktor 1,5
Anvisningar
Preliminär beräkning av kontrolltid
Ange förekommande aktiviteter
Ange antalet årsarbetskrafter som hanterar livsmedel enligt ovan
Kontrolltillägg för märkning/presentation
Erfarenhetsklassning
Om verksamheten är ny klassas den automatiskt som erfarenhetsklass B. Miljö- och hälsoskyddskontoret kan senare besluta om minskat (klass A) eller ökat (klass C) kontrollbehov.

Erfarenhetsklass

A
B
C

Exempel

Minskat kontrollbehov, tidsfaktor 0,5
Nya anläggningar, tidsfaktor 1
Ökat kontrollbehov, tidsfaktor 1,5
Anvisningar
Preliminär beräkning av kontrolltid
Ange förekommande aktiviteter
Ange antalet årsarbetskrafter som hanterar livsmedel enligt ovan
Kontrolltillägg för märkning/presentation
Erfarenhetsklassning
Om verksamheten är ny klassas den automatiskt som erfarenhetsklass B. Miljö- och hälsoskyddskontoret kan senare besluta om minskat (klass A) eller ökat (klass C) kontrollbehov.

Erfarenhetsklass

A
B
C

Exempel

Minskat kontrollbehov, tidsfaktor 0,5
Nya anläggningar, tidsfaktor 1
Ökat kontrollbehov, tidsfaktor 1,5
Anvisningar
Här anger du uppgifter om livsmedelsföretaget och vem som är kontaktperson.
Verksamhetsutövare/företagare