Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Denna e-tjänst har 7 steg
  • 1. Vårdnadshavare eller god man
  • 2. Parkeringstillstånd
  • 3. Övrig information
  • 4. Personuppgifter
  • 5. Förhandsgranska
  • 6. Signera
  • 7. Skicka in

I den här digitala tjänsten har du möjlighet att ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

För att ansökan skall kunna behandlas fordras det att du din i ansökan bifogar ett läkarintyg utfärdat av legitimerad läkare. Läkarintyget får inte vara äldre än tre månader, och ska besvara frågorna som finns i exemplet på läkarintyg på hemsidan. Om ansökan blir beviljad kommer kommunen begära in ett nytaget, välliknande foto i passfotoformat med ljus bakgrund samt en namnteckning, om du inte bifogat det med din ansökan.

Normalt tar handläggningen cirka 4-5 veckor men denna tid kan variera, se därför till att vara ute i god tid med din ansökan.
Ofullständigt ifylld blankett returneras, vilket gör att handläggningstiden förlängs.

För mer information om parkeringstillstånd och parkeringsregler för rörelsehindrade klickhär.
 

Personuppgifter
Denna tjänst sparar dina personuppgifter åt den handläggande nämnden under den tid som det tar att behandla ditt ärende. Kommunstyrelsen ansvarar för den digitala tjänsten. Läs mer om dina rättigheter och den personuppgiftsbehandling vi gör här eller kontakta dataskyddsombudet.

 

Inloggning i denna e-tjänst.
Då du loggar via Starta e-tjänst och skickar in ditt ärende så kommer det sparas i Mina sidor som finns på www.sigtuna.se under Självservice. Du kan när som helst logga in och se ditt ärende och få svar på säkert vis här. Du kan även via funktionen  "Spara utkast" spara det du börjat fylla i och fortsätta vide ett senare tillfälle. Vi rekommenderar att du fyller i din information i Min Profil för att underlätta för dig i vidare ansökningar.   

 

Vill du lämna ansökan utan att logga in med BankID - klicka här. 

 

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta kontaktcenter på 08-591 260 00 eller kontaktcenter@sigtuna.se

OBS! ANVÄND EJ Webbläsaren Microsoft Internet Explorer som ersätts av Microsoft Edge. Internet Explorer fungerar EJ för denna e-tjänst.
Vi rekommenderar därför Google Chrome, Safari eller Microsoft Edge.

 

  

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick