Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Denna e-tjänst har 7 steg
  • 1. Ansökan
  • 2. Parkeringstillstånd
  • 3. Övrig information
  • 4. Personuppgifter
  • 5. Förhandsgranska
  • 6. Signera
  • 7. Skicka in

I den här digitala tjänsten har du möjlighet att ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

För att ansökan skall kunna behandlas fordras det att du din i ansökan bifogar ett läkarintyg utfärdat av legitimerad läkare. Läkarintyget får inte vara äldre än tre månader, och ska besvara frågorna som finns i exemplet på läkarintyg på hemsidan. Om ansökan blir beviljad kommer kommunen begära in ett nytaget, välliknande foto i passfotoformat med ljus bakgrund samt en namnteckning, om du inte bifogat det med din ansökan.

Normalt tar handläggningen cirka 4-5 veckor men denna tid kan variera, se därför till att vara ute i god tid med din ansökan.
Ofullständigt ifylld blankett returneras, vilket gör att handläggningstiden förlängs.

För mer information om parkeringstillstånd och parkeringsregler för rörelsehindrade klickhär.
 

Inloggning i denna e-tjänst.
Då du loggar via Starta e-tjänst och skickar in ditt ärende så kommer det sparas i Mina sidor som finns på www.sigtuna.se under Självservice. Du kan när som helst logga in och se ditt ärende och få svar på säkert vis här. Du kan även via funktionen  "Spara utkast" spara det du börjat fylla i och fortsätta vide ett senare tillfälle. Vi rekommenderar att du fyller i din information i Min Profil för att underlätta för dig i vidare ansökningar.   

 

Vill du lämna ansökan utan att logga in med BankID - klicka här. 

 

 

Personuppgifter

Uppgifterna i ansökan registreras och behandlas för handläggning av ärendet, för detta gäller GDPR.

Den som behandlar personuppgifter är skyldig att på begäran av den som uppgifterna rör rätta felaktiga, ofullständiga eller missvisande personuppgifter.

Kontakta Sigtuna kommun om du anser att någon uppgift ska ändras. Det är frivilligt att lämna uppgifterna i ansökan men en ofullständig ansökan kan innebära att kommunen inte kan handlägga ansökan.

 

Varje person vars uppgifter registreras har rätt att kostnadsfritt få ta del av dessa uppgifter en gång per år efter ansökan.

En ansökan om registerutdrag ska göras skriftligen och vara undertecknad av den sökande själv.

 

Personuppgiftsansvarig:

Kommunstyrelsen

kontaktcenter@sigtuna.se

195 85 Märsta

08-591 26 000

  

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta kontaktcenter på 08-591 260 00 eller kontaktcenter@sigtuna.se

OBS! ANVÄND EJ Webbläsaren Microsoft Internet Explorer som ersätts av Microsoft Edge. Internet Explorer fungerar EJ för denna e-tjänst.
Vi rekommenderar därför Google Chrome, Safari eller Microsoft Edge.

 

  

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick