Resebidrag gymnasiestudier - Ansökan

Denna e-tjänst har 12 steg
 • 1. Ansökan
 • 2. Ansökan av myndig elev
 • 3. Ansökan via vårdnadshavare
 • 4. Vårdnadshavare två
 • 5. Typ av resebidrag
 • 6. Resebidrag
 • 7. Utökat resebidrag
 • 8. Uppgifter för utbetalning
 • 9. Personuppgifter
 • 10. Förhandsgranska
 • 11. Signera
 • 12. Skicka in

Resebidrag endast för gymnasiestudier utanför Stockholms län (gäller ej skolkjuts)

Resebidrag är en ersättning för dagliga resor mellan bostaden och din gymnasieskola som ligger utanför Stockholms län. Du behöver vara folkbokförd i Sigtuna kommun. Du som studerar inom länet får SL-kort av din skola och kan inte ansöka om resebidrag här.

 

Tänk på att du i e-tjänsten behöver:

 • Bifoga ett skolintyg där skolan intygar att du (eleven) påbörjat sina gymnasiestudier för läsåret 2023/24.
 • Bankkontouppgifter med clearing nummer

 

Läs mer på Sigtuna kommuns informationssida kring Resebidrag

 

Du kan läsa mer om viktig information inför ansökan om resebidrag läsår 2023/24 på nedan länkar:

 

1.       Resebidrag

2.       Utökat resebidrag

3.       Om kollektivtrafiken inte är ett lämpligt sätt för skolresor

 

 

Personuppgifter

Uppgifterna i ansökan registreras och behandlas för handläggning av Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden. Läs mer om dina rättigheter i vår personuppgiftsbehandling. Uppgifterna sparas under den tid som det tar att behandla ditt ärende samt enligt kraven i arkivlagen. Dina uppgifter kan kommas att lämnas ut efter sekretessbedömning. Om du har frågor eller klagomål så kan du vända dig till kontaktcenter eller dataskyddsombudet.

 

Inloggning i denna e-tjänst
När du loggat in med e-legitimation och slutfört e-tjänsten kommer du kunna hitta ditt ärende i Mina sidor.  Mina sidor finns att hitta på www.sigtuna.se, via Självservice, Mina sidor och Övriga ärenden. Du kan när som helst logga in där och se status på dina inskickade ärenden. Har du valt att avbryta e-tjänsten och valt "Spara utkast" kan du fortsätta e-tjänsten från Mina sidor.

  

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta kontaktcenter på 08-591 260 00  

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick