Modersmålsundervisning - Uppsägning

Denna e-tjänst har 7 steg
  • 1. Vem gäller det?
  • 2. Vårdnadshavare 2
  • 3. Uppsägning
  • 4. Personuppgifter
  • 5. Förhandsgranska
  • 6. Signera
  • 7. Skicka in

Här kan du som vårdnadshavare använda e-tjänst för att säga upp modersmålsundervisning för ditt barn. 

 

Läs mer om modersmålsundervisning på Sigtuna kommuns webbsida

 

Inloggning i denna e-tjänst
Då du loggar in via Starta e-tjänst och skickar in ditt ärende så kommer det sparas i Mina sidor som finns på www.sigtuna.se under Självservice. Du kan när som helst logga in och se status på dina inskickade ärenden via Mina sidor. Du kan även via funktionen  "Spara utkast" spara det du börjat fylla i och fortsätta vid ett senare tillfälle. Vi rekommenderar att du fyller i din information i Min profil för att underlätta för dig i vidare kontakt med oss.     

 

Personuppgifter

Uppgifterna i ansökan registreras och behandlas för handläggning av ärendet, för detta gäller GDPR.

Den som behandlar personuppgifter är skyldig att på begäran av den som uppgifterna rör rätta felaktiga, ofullständiga eller missvisande personuppgifter.

Kontakta Sigtuna kommun om du anser att någon uppgift ska ändras. Det är frivilligt att lämna uppgifterna i ansökan men en ofullständig ansökan kan innebära att kommunen inte kan handlägga ansökan.

 

Varje person vars uppgifter registreras har rätt att kostnadsfritt få ta del av dessa uppgifter en gång per år efter ansökan.

En ansökan om registerutdrag ska göras skriftligen och vara undertecknad av den sökande själv.

 

Personuppgiftsansvarig:

Barn- och ungdomsnämnden

kontaktcenter@sigtuna.se

195 85 Märsta

08-591 26 000

 

OBS! ANVÄND EJ Webbläsaren Microsoft Internet Explorer som ersätts av Microsoft Edge. Internet Explorer fungerar EJ för denna e-tjänst. Vi rekommenderar därför Google Chrome, Safari eller Microsoft Edge. 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick