Montering av nyckelfria portlås

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Uppgifter
  • 2. Personuppgifter
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Skicka in

Med denna e-tjänst kan ni som fastighetsägare anmäla hur ni ställer er till montering av nyckelfria portlås på era fastigheter.

 

För att kunna lämna svar i denna e-tjänst:

  • bör du som användare vara behörig att lämna svar i frågan
  • samt känna till era fastigheters adresser som ni lämnar samtycke för

 

Läs mer om nyckelfri hemtjänst på sigtuna.se

 

Personuppgifter

Uppgifterna i ansökan registreras och behandlas för handläggning av Äldre- och omsorgsförvaltningen. Läs mer om dina rättigheter i vår personuppgiftsbehandling. Uppgifterna sparas under den tid som det tar att behandla ditt ärende samt enligt kraven i arkivlagen. Dina uppgifter kan kommas att lämnas ut efter sekretessbedömning. Om du har frågor eller klagomål så kan du vända dig till Kontaktcenter eller dataskyddsombudet.

 

Inloggning i denna e-tjänst
När du loggat in med e-legitimation och slutfört e-tjänsten kommer du kunna hitta ditt ärende i Mina sidor.  Mina sidor finns att hitta på www.sigtuna.se, via Självservice, Mina sidor och Övriga ärenden. Du kan när som helst logga in där och se status på dina inskickade ärenden. Har du valt att avbryta e-tjänsten och valt "Spara utkast" kan du fortsätta e-tjänsten från Mina sidor.

 

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta kontaktcenter på 08-591 260 00 eller kontaktcenter@sigtuna.se

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst