Ajourhållning av lägenhetsregistret

  • 1. Val av tjänst
  • 2. Kontaktuppgifter
  • 3. Dataskyddsförordningen
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Skicka in

Denna e-tjänst har 5 steg

Om det finns fler än en bostad med samma adress ska varje bostad ha ett lägenhetsnummer enligt den standard som anges i förordningen om lägenhetsregister och i Lantmäteriverkets föreskrifter om lägenhetsregister.

Numret bildar tillsammans med adressen en unik identitet för varje bostad.

Behandling av personuppgifter
Vi behöver spara och behandla dina personuppgifter, som namn, telefonnummer, e-postadress
belägenhetsadress, lägenhetsnummer och fastighetsbeteckning. Syftet med behandlingen är för att
kunna ajourhålla lägenhetsregistret.
Dina uppgifter har samlats in från ifylld beställningsblankett. Vid all behandling av dina
personuppgifter tillämpar vi den gällande integritetslagstiftningen. Den lagliga grunden för att
behandla dina personuppgifter är att det anses som en uppgift av allmänt intresse. Dina uppgifter
kommer att sparas enligt gällande dokumenthanteringsplan.
Dina personuppgifter som vi behandlar kommer att delas med Lantmäteriet. Vi kan även behöva dela
dem med en tredje part, om vi är skyldiga att göra så enligt lag. Men vi kommer aldrig att föra över
dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgifter
Denna tjänst sparar dina personuppgifter åt den handläggande nämnden under den tid som det tar att behandla ditt ärende. Kommunstyrelsen ansvarar för den digitala tjänsten. Läs mer om dina rättigheter på webbsidan personuppgiftsbehandling eller kontakta dataskyddsombudet.

 

Inloggning i denna e-tjänst
Då du loggar via Starta e-tjänst och skickar in ditt ärende så kommer det sparas i Mina sidor som finns på www.sigtuna.se under Självservice. Du kan när som helst logga in och se status på dina inskickade ärenden via Mina sidor. Du kan även via funktionen  "Spara utkast" spara det du börjat fylla i och fortsätta vid ett senare tillfälle. Vi rekommenderar att du fyller i din information i Min profil för att underlätta för dig i vidare kontakt med oss.     

 

 

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta kontaktcenter på 08-591 260 00 eller kontaktcenter@sigtuna.se

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst