Utökad tid i förskolan eller rätt till fritidshemsplacering - Ansökan

Denna e-tjänst har 9 steg
 • 1. Ansökan
 • 2. Uppgifter om barnet
 • 3. Förskola
 • 4. Uppgifter elev
 • 5. Fritidshem
 • 6. Bilagor
 • 7. Personuppgifter
 • 8. Förhandsgranska
 • 9. Skicka in

Om du arbetar eller studerar ska du inte använda denna e-tjänst för att söka plats på fritidshem. Du ska då använda följande e-tjänst Förskola/fritidshem/skolbyte och inflytt grundskola - Ansökan. Du kan läsa mer om att ansöka om fritidshem på Sigtuna kommuns webbsida.

 

Här kan du ansöka om: 

 • Utökad tid i förskolan
  Ett barn kan få utökad tid i förskola på grund av att barnet har ett behov av särskilt stöd eller på grund av familjens situation i övrigt. Tänk på att uttökad tid i förskolan kan innebära att det kan kosta mer. Läs mer om utökad tid i förskolan på Sigtuna kommuns webbsida.
 • Fritidshemsplacering på grund av särskilda skäl
  En elev kan få fritidshemplacering om eleven behöver särskilt stöd eller på grund av familjens situation i övrigt. Tänk på att fritidshemsplacering på grund av särskilda skäl kan innebära att det kan kosta mer. Läs mer om fritids på grund av särskilda skäl på Sigtuna kommuns webbsida
   

Skyddade personuppgifter
Om du har skyddade personuppgifter, adress eller saknar svenskt personnummer kan du inte göra din ansökan här. Kontakta Sigtuna kommuns kontaktcenter på 08-591 260 00 eller kontaktcenter@sigtuna.se

 

Personuppgifter

Uppgifterna i ansökan registreras och behandlas för handläggning av Barn- och ungdomsnämnden. Läs mer om dina rättigheter i vår personuppgiftsbehandling. Uppgifterna sparas under den tid som det tar att behandla ditt ärende samt enligt kraven i arkivlagen. Dina uppgifter kan kommas att lämnas ut efter sekretessbedömning. Om du har frågor eller klagomål så kan du vända dig till Kontaktcenter eller dataskyddsombudet.

 

Inloggning i denna e-tjänst
När du loggat in med e-legitimation och slutfört e-tjänsten kommer du kunna hitta ditt ärende i Mina sidor.  Mina sidor finns att hitta på www.sigtuna.se,  via Självservice, Mina sidor och Övriga ärenden. Du kan när som helst logga in där och se status på dina inskickade ärenden. Har du valt att avbryta e-tjänsten och valt "Spara utkast" kan du fortsätta e-tjänsten från Mina sidor.

 

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta kontaktcenter på 08-591 260 00

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst