Utökad tid i förskolan eller rätt till fritidshemsplacering - Ansökan

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Ansökan
  • 2. Bilagor
  • 3. Personuppgifter
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Skicka in

Här kan du ansöka om: 

 

  • Utökad tid i förskolan
    Ett barn kan få utökad tid i förskola på grund av att barnet har ett behov av särskilt stöd eller på grund av familjens situation i övrigt. Observera att beviljat beslut kan medföra avgift/högre avgift för omsorg.
    Läs mer om utökad tid i förskolan på Sigtuna kommuns webbsida.

 

Personuppgifter
Denna tjänst sparar dina personuppgifter åt den handläggande nämnden under den tid som det tar att behandla ditt ärende. Kommunstyrelsen ansvarar för den digitala tjänsten. Läs mer om dina rättigheter och den personuppgiftsbehandling, eller kontakta dataskyddsombudet.

 

Skyddade personuppgifter
Om du har skyddade personuppgifter, adress eller saknar svenskt personnummer kan du inte göra din ansökan här. Kontakta Sigtuna kommuns kontaktcenter på 08-591 260 00 eller kontaktcenter@sigtuna.se

 

Inloggning i denna e-tjänst
Då du loggar in via Starta e-tjänst och skickar in ditt ärende så kommer det sparas i Mina sidor som finns på www.sigtuna.se under Självservice. Du kan när som helst logga in och se status på dina inskickade ärenden via Mina sidor. Du kan även via funktionen  "Spara utkast" spara det du börjat fylla i och fortsätta vid ett senare tillfälle. Vi rekommenderar att du fyller i din information i Min profil för att underlätta för dig i vidare kontakt med oss.     

 

Har du ytterligare frågor eller behöver hjälp, är du välkommen att kontakta kontaktcenter på 08-591 260 00 eller kontaktcenter@sigtuna.se

OBS! ANVÄND EJ Webbläsaren Microsoft Internet Explorer som ersätts av Microsoft Edge. Internet Explorer fungerar EJ för denna e-tjänst.
Vi rekommenderar därför Google Chrome, Safari eller Microsoft Edge 

 


Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst