Orosanmälan - vuxen

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Ansökan/Anmälan
  • 2. Uppgifter
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Skicka in

Här kan du antingen:

•       Ansöka om stöd för dig själv som är över arton år

•       Göra en orosanmälan för vuxen

Letar du efter en e-tjänst för att ansöka om stöd avseende barn och ungdom upp till 21 år, eller för att skicka in en orosanmälan gällande ett barn upp till 18 år? Information och länk till detta hittar du på Mottagningsenhetens sida.

 

Orosanmälan för vuxna

Det kan vara svårt att veta när man ska anmäla oro för någon annan till socialtjänsten. Som privatperson är det frivilligt att anmäla och du kan vara anonym. Är du osäker kan du ringa till Mottagningsenheten och rådgöra, även anonymt.Om du i arbetet kommer i kontakt med missbrukare är du skyldig att anmäla din oro, i vissa fall. Polisen har underrättelseskyldighet enligt polislagen och läkare en särskild skyldighet enligt LVM 6 § andra stycket.

 

Viktigt!

Det du rapporterar här hanteras enbart under kontorstid (08:00 – 16:00) under helgfria vardagar. Om ärendet är akut och inträffar utanför kontorstid, kontakta Socialjouren Nordväst. Om det finns fara för liv och hälsa, ring 112.

 

Ansökan om stöd för dig själv som är över arton år

Här kan du ansöka om hjälp för din egen del.

Vill du veta mer om vad vi erbjuder för stöd är du välkommen att ringa till Mottagningsenheten för rådgivning. Du kan även läsa mer här:

 

Vad händer sedan?

Ansöker du om stöd så tar vi en första kontakt inom fjorton dagar.

Gällande orosanmälningar för vuxna görs en bedömning om en frivillig utredning ska inledas eller inte, eller om en tvingande LVM-utredning inleds.

 

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter, öppettider, besöksadress och mer information Mottagningsenheten

För akuta ärenden utanför kontorstid, vänd dig till Socialjouren Nordväst.

 

Personuppgifter
De personuppgifter du lämnar registreras i ärendesystemet hos Individ- och familjeomsorgsnämnden. De används för att handlägga ärendet. Läs mer om dina rättigheter på webbsidan personuppgiftsbehandling eller kontakta dataskyddsombudet.

 

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta Kontaktcenter på 08-591 260 00 eller kontaktcenter@sigtuna.se

 

 

Information