Betygsbeställning

Denna e-tjänst har 9 steg
 • 1. Typ av skola
 • 2. Grundskola
 • 3. Gymnasieskola
 • 4. Vuxenutbildning
 • 5. SFI
 • 6. Kontaktuppgifter
 • 7. Elev & kontaktuppgifter
 • 8. Förhandsgranska
 • 9. Skicka in

Här kan du som gått i skola i Sigtuna kommun beställa betyg

Slutbetyg/examen som original utfärdas endast en gång, men med denna e-tjänst kan du beställa en kopia. Tänk på att du endast kan beställa betyg för kurser som du läst i en skola i Sigtuna kommun. Har du studerat i en annan kommun kan du behöva kontakta den aktuella kommunen.

 

Betygsbeställning för:

 

Viktigt

För att vi ska kunna hitta ditt betyg behöver vi:

 • Elevens namn
 • Personnummer
 • Vilket år betyget utfärdades (Om du inte vet årtal, ange så nära i tid som möjligt)

 

Handläggningstid

Handläggningstiden är i vanliga fall mellan 2-3 veckor, varför vi rekommenderar att du gör en beställning i god tid. Tiden för handläggning kan bli längre om din ansökan inte är komplett.

 

Kostnad

Enstaka kopior är kostnadsfria. Upprepade beställningar av samma betyg genererar en kostnad.

 

Personuppgifter

Uppgifterna i ansökan registreras och behandlas för handläggning i Kommunstyrelsen, Utbildning- och arbetsmarknadsnämden samt Barn- och ungdomsnämden. Läs mer om dina rättigheter i vår personuppgiftsbehandling. Uppgifterna sparas under den tid som det tar att behandla ditt ärende samt enligt kraven i arkivlagen. Dina uppgifter kan kommas att lämnas ut efter sekretessbedömning. Om du har frågor eller klagomål så kan du vända dig till Kontaktcenter eller dataskyddsombudet.

 

Inloggning i denna e-tjänst

När du loggat in med e-legitimation och slutfört e-tjänsten kommer du kunna hitta ditt ärende i Mina sidor.  Du kan också hitta Mina sidor på www.sigtuna.se,  välj Självservice, Mina sidor och Övriga ärenden. Du kan när som helst logga in där och se status på dina inskickade ärenden. Har du valt att avbryta e-tjänsten och valt "Spara utkast" kan du fortsätta e-tjänsten från Mina sidor.

 

Här kan du beställa betyg utan att logga in med e-legitimation

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst