Betygsbeställning

  • 1. Typ av skola
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg

Här kan du som gått i skola genom Sigtuna kommun, beställa betyg. Det gäller skolorna Arlandagymnasiet (f.d. Märstagymnaiet), vuxenutbildning (f.d. Komvux), SFI (Svenska för invandrare). För grundskolebetyg behöver du kontakta Kontaktcenter. Slutbetyg/examen utfärdas utfärdas 1 gång och här kan du beställa en kopia på kopia av ditt original som är arkiverat. Vi rekommenderar att göra beställningen i god tid, det kan ta ca 2-3 veckor om allt underlag finns tillgängligt. (Enstaka kopior tas fram utan kostnad, upprepade beställningar av samma betyg genererar en kostnad.)

 

Vi behöver veta:
Ditt/elevens namn då betyget utfärdades, personnummer och vilket år betyget utfärdades (ange så nära du kan)

 

Kursbetyg från SFI och Vuxenutbildningen efter 1998 beställs enklast genom Studerandekontot  - Logga då in här istället.

 

Inloggning i denna e-tjänst.
Då du loggar in via Starta e-tjänst och skickar in ditt ärende så kommer det sparas i Mina sidor som finns på www.sigtuna.se under Självservice. Du kan när som helst logga in och se status på dina inskickade ärenden via Mina sidor. Du kan även via funktionen  "Spara utkast" spara det du börjat fylla i och fortsätta vid ett senare tillfälle. Vi rekommenderar att du fyller i din information i Min profil för att underlätta för dig i vidare kontakt med oss.

 

Vill du beställa utan att logga in med e-legitimation - Klicka här

 

Personuppgifter
Denna tjänst sparar dina personuppgifter åt den handläggande nämnden under den tid som det tar att behandla ditt ärende. Kommunstyrelsen ansvarar för den digitala tjänsten. Läs mer om dina rättigheter och den personuppgiftsbehandling, eller kontakta dataskyddsombudet.

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta kontaktcenter på 08-591 260 00 eller kontaktcenter@sigtuna.se

 

OBS! Webbläsaren Microsoft Internet Explorer är ersatt av Microsoft Edge. Internet Explorer fungerar inte för e-tjänster.
Vi rekommenderar därför Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst