Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

  • 1. Anmälan avser
  • 2. Verksamhet
  • 3. Verksamhetsutövare/företagare
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Skicka in

Denna e-tjänst har 5 steg

Vilka verksamheter behöver registreras?

De allra flesta livsmedelsverksamheter ska vara registrerade i kommunen där verksamheten bedrivs. Restauranger, caféer, skolkök, butiker, grossistverksamheter, bagerier, konfektyrtillverkning med mera, som bedrivs inom Sigtuna kommuns område, ska därför anmälas kommunen. Mobila verksamheter, med undantag av serveringar på tåg och i flyg, anmäls till den kommun där verksamheten huvudsakligen ska bedrivas. 

 

Vad krävs för att kunna registrera en verksamhet?

För att du ska kunna anmäla en verksamhet behöver du ett organisations- /samordning-/personnummer.

Du måste anmäla verksamheten för registrering senast två veckor innan verksamheten startar. Observera att en ofullständig eller felaktig anmälan kan innebära längre handläggningstid.

 

Ändringar i verksamheten

Att överta en verksamhet är detsamma som att starta en verksamhet på nytt. Ägarbyte, byte av organisationsform samt om verksamheten flyttar till en ny plats innebär att en ny anmälan om registrering måste göras. Ett överlåtande av en verksamhet innebär att alla eventuella tidigare tillstånd för anläggningen upphör.

Kontakta bygg- och miljönämnden vid ändringar av din livsmedelsverksamhet. Exempel på ändringar är ändrad verksamhet, eller upphörande av delar av verksamheten.

 

Avgifter

Sigtuna kommun tar ut en fast avgift för behandling av anmälan om registrering. Läs mer om avgifter och taxa.

 

Personuppgifter
Denna tjänst sparar dina personuppgifter åt den handläggande nämnden under den tid som det tar att behandla ditt ärende. Kommunstyrelsen ansvarar för den digitala tjänsten. Läs mer om dina rättigheter på webbsidan personuppgiftsbehandling eller kontakta dataskyddsombudet.

 

Kontakt 

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta kontaktcenter på 08-591 260 00 eller kontaktcenter@sigtuna.se

 

 

Vill du lämna anmälan om registrering av livsmedelsanläggning utan att logga in med BankID - klicka här. 

 

OBS! ANVÄND EJ Webbläsaren Microsoft Internet Explorer som ersätts av Microsoft Edge. Internet Explorer fungerar EJ för denna e-tjänst. Vi rekommenderar därför Google Chrome, Safari eller Microsoft Edge.

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst