Nyanlända elever (Födelseår 2008-2016) - Ansökan

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Elev
  • 2. Vårdnadshavare
  • 3. Personuppgifter
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Skicka in

Nyanmälda elever - här anmäler du ditt barn till grundskolan, årskurs 1-9. (födelseår mellan 2007-2015)

Swedish school application for newly arrived foreign pupils in grade 1-9, (born between 2007-2015)

Sigtuna kommun erbjuder alla barn och ungdomar som bor här plats i skolan. Som ny i Sverige behöver du ansöka om skolgång för att ditt barn ska få en skolplacering.  Mångkulturella enheten kommer sedan att kalla till ett inskrivningsmöte dit vårdnadshavare/kontaktperson tar med sig identitetshandlingar och vaccinationsintyg om det finns.

 

Läs mer om Nyanlända elever på Sigtuna kommuns webbsida.

 

This service is partly translated into English. For more information, please contact our Contact center. 

 

Personuppgifter

Uppgifterna i ansökan registreras och behandlas för handläggning av Barn- och ungdomsnämnden. Läs mer om dina rättigheter i vår personuppgiftsbehandling. Uppgifterna sparas under den tid som det tar att behandla ditt ärende samt enligt kraven i arkivlagen. Dina uppgifter kan kommas att lämnas ut efter sekretessbedömning. Om du har frågor eller klagomål så kan du vända dig till Kontaktcenter eller dataskyddsombudet.

 

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta kontaktcenter på 08-591 260 00

 

 

Information