Anmälan om misstänkt matförgiftning, Klagomål på livsmedel

  • 1. Matförgiftning eller klagomål?
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg

Matförgiftning

Matförgiftning är en möjlig orsak om du får symtom som illamående, kräkningar, magsmärtor och diarré. Symptomen kan uppträda allt ifrån en halvtimme efter det att man åt till över en månad senare, beroende på vad som orsakat matförgiftningen.

 

Misstänker du att du har blivit matförgiftad bör du snarast kontakta bygg- och miljönämnden . En snabb anmälan underlättar för Miljö- och hälsoskyddskontorets personal att identifiera orsaken och därigenom hindra att andra blir sjuka. Anmälan kan göras här, eller per telefon 08-591 266 60. Läs mer om misstänkt matförgiftning.

 

Klagomål

Som konsument upptäcker man ibland brister i livsmedelshanteringen på restauranger eller i butiker. Det kan vara brister i hygien eller märkning av livsmedelsprodukter, eller bristande redlighet som t.ex. ompaketering av utgångna varor. Kontakta bygg- och miljönämnden om du upptäcker några oegentligheter, så tar vi upp det i livsmedelskontrollen. Läs mer om klagomål på livsmedelshantering.

 

Personuppgifter
Denna tjänst sparar dina personuppgifter åt den handläggande nämnden under den tid som det tar att behandla ditt ärende. Kommunstyrelsen ansvarar för den digitala tjänsten. Läs mer om dina rättigheter på webbsidan personuppgiftsbehandling eller kontakta dataskyddsombudet.

    

 

Vill du lämna anmäla om misstänkt matförgiftning, Klagomål på livsmedel utan e-legitimation utan att logga in med BankID - klicka här. 

 

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta kontaktcenter på 08-591 260 00 eller kontaktcenter@sigtuna.se

 

OBS! ANVÄND EJ Webbläsaren Microsoft Internet Explorer som ersätts av Microsoft Edge. Internet Explorer fungerar EJ för denna e-tjänst. Vi rekommenderar därför Google Chrome, Safari eller Microsoft Edge.

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst