Begäran av allmänna handlingar från bygglovsarkivet

  • 1. Beställningssida
  • 2. Beställare
  • 3. Personuppgifter
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Skicka in

Denna e-tjänst har 5 steg

I den här digitala tjänsten kan du beställa allmänna handlingar som gäller bygglov från bygglovsarkivet i Sigtuna kommun.

Observera att det inte gäller nybeställningar utan enbart beställningar från arkivet.


Om handlingarna omfattas av sekretess behöver du legitimera dig fysiskt med godkänd legitimation elller genom ett telefonsamtal och e-legitimation.
Vi kontaktar dig då.

Taxor och avgifter

Om handlingarna som ska lämnas ut överstiger ett visst antal, tas en avgift ut enligt beslut i Kommunfullmäktige. Läs mer om taxor på Sigtuna kommuns hemsida.
För fakturering behöver vi dina personuppgifter. För annan betalning kontakta oss enligt uppgifterna längst ner.

 

Personuppgifter
Denna tjänst sparar dina personuppgifter åt den handläggande nämnden under den tid som det tar att behandla ditt ärende.
Kommunstyrelsen ansvarar för den digitala tjänsten. Läs mer om dina rättigheter på webbsidan personuppgiftsbehandling eller kontakta dataskyddsombudet.

 

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till kommunens kontaktcenter på 08-591 260 00 eller via kontaktcenter@sigtuna.se

 

OBS! ANVÄND EJ Webbläsaren Microsoft Internet Explorer som ersätts av Microsoft Edge. Internet Explorer fungerar EJ för denna e-tjänst. Vi rekommenderar därför Google Chrome, Safari eller Microsoft Edge.

 

Information

Tillgänglig som PDF

Ladda ned