Inkomstanmälan för hemtjänstavgift, omvårdnadsavgift

Denna e-tjänst har 14 steg
 • 1. Ta ställning
 • 2. Ansökan
 • 3. Personuppgifter
 • 4. Annan företrädare
 • 5. Pension
 • 6. Boende
 • 7. Inkomstuppgifter
 • 8. Bostadsrätt
 • 9. Egen ägd fastighet
 • 10. Betalningsinformation
 • 11. Personuppgift
 • 12. Försäkran
 • 13. Förhandsgranska
 • 14. Skicka in

Denna tjänst är för dig som har fått ett biståndsbeslut och vill få din (er) omsorgsavgift beräknad utifrån inkomsten. Det är frivilligt att lämna de bestyrkta uppgifter om inkomster, hyra m.m. som krävs för att göra en avgiftsberäkning. Om du väljer att inte uppge dina inkomstuppgifter accepterar du att debiteras gällande taxa. Du betalar en avgift för de insatser du är beviljad.

För att rätt omvårdnadsavgift ska kunna beräknas, bör du fylla i denna e-tjänst senast 14 dagar efter mottagandet av ditt avgiftsbelsut. Högsta avgift kommer att debiteras tills inkomstanmälan har inkommit och ändras inte bakåt pga av sen inlämning.

 

Läs mer om de olika avgifterna samt riktlinjer på Sigtuna kommuns webbsida här

 

Personuppgifter

Uppgifterna i ansökan registreras och behandlas för handläggning av Äldre- och omsrogsnämden. Läs mer om dina rättigheter i vår personuppgiftsbehandling. Uppgifterna sparas under den tid som det tar att behandla ditt ärende samt enligt kraven i arkivlagen. Dina uppgifter kan kommas att lämnas ut efter sekretessbedömning. Om du har frågor eller klagomål så kan du vända dig till kontaktcenter eller dataskyddsombudet.

 

Inloggning i denna e-tjänst
När du loggat in med e-legitimation och slutfört e-tjänsten kommer du kunna hitta ditt ärende i Mina sidor.  Mina sidor finns att hitta på www.sigtuna.se,  via Självservice, Mina sidor och Övriga ärenden. Du kan när som helst logga in där och se status på dina inskickade ärenden. Har du valt att avbryta e-tjänsten och valt "Spara utkast" kan du fortsätta e-tjänsten från Mina sidor.

 

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta kontaktcenter på 08-591 260 00 eller kontaktcenter@sigtuna.se

 

 

  

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst