Inkomstanmälan för hemtjänstavgift, omvårdnadsavgift

Denna e-tjänst har 9 steg
  • 1. Ta ställning
  • 2. Ansökan
  • 3. Pension
  • 4. Boende
  • 5. Betalningsinformation
  • 6. Personuppgift
  • 7. Förhandsgranska
  • 8. Signera
  • 9. Skicka in

Denna tjänst är för dig som har fått ett biståndsbeslut och vill få din (er) omsorgsavgift beräknad utifrån inkomsten. Det är frivilligt att lämna de bestyrkta uppgifter om inkomster, hyra m.m. som krävs för att göra en avgiftsberäkning. Om du väljer att inte uppge dina inkomstuppgifter accepterar du att debiteras gällande taxa. Du betalar en avgift för de insatser du är beviljad.

För att rätt omvårdnadsavgift ska kunna beräknas, bör du fylla i denna e-tjänst senast 14 dagar efter mottagandet av ditt avgiftsbelsut. Högsta avgift kommer att debiteras tills inkomstanmälan har inkommit och ändras inte bakåt pga av sen inlämning.

 

Läs mer om de olika avgifterna samt riktlinjer på Sigtuna kommuns webbsida här

 

Personuppgifter
Denna tjänst sparar dina personuppgifter åt den handläggande nämnden under den tid som det tar att behandla ditt ärende. Kommunstyrelsen ansvarar för den digitala tjänsten. Läs mer om dina rättigheter på webbsidan personuppgiftsbehandling eller kontakta dataskyddsombudet.

 

Inloggning i denna e-tjänst
Då du loggar in via Starta e-tjänst och skickar in ditt ärende så kommer det sparas i Mina sidor som finns på www.sigtuna.se under Självservice. Du kan när som helst logga in och se status på dina inskickade ärenden via Mina sidor. Du kan även via funktionen  "Spara utkast" spara det du börjat fylla i och fortsätta vid ett senare tillfälle. Vi rekommenderar att du fyller i din information i Min profil för att underlätta för dig i vidare kontakt med oss.     

 

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta kontaktcenter på 08-591 260 00 eller kontaktcenter@sigtuna.se

OBS! ANVÄND EJ Webbläsaren Microsoft Internet Explorer som ersätts av Microsoft Edge. Internet Explorer fungerar EJ för denna e-tjänst.
Vi rekommenderar därför Google Chrome, Safari eller Microsoft Edge.

 

 

  

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick