Tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder - Ansökan

Denna e-tjänst har 7 steg
  • 1. Ansökan
  • 2. Ansökan avser
  • 3. Delaktighet
  • 4. Bekräftelse och signatur
  • 5. Förhandsgranska
  • 6. Signera
  • 7. Skicka in

Välkommen!

 

Den här e-tjänsten ska användas när en verksamhet söker tilläggsbelopp för enskilt barn/elev. Tilläggsbelopp enligt skollagen kan sökas för barn och elever som är folkbokförda i Sigtuna kommun och som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Ansökan ska signeras med BankID av rektor eller den som rektor har utsett.

Du kommer att få bekräfta att du har läst informationen om tilläggsbelopp innan du kan skicka in ansökan.

 

Obs! Det är endast den person som gjort ansökan om tilläggsbelopp som kan se ärendet på Mina sidor. Om du som huvudman eller rektor ger i uppdrag till någon annan i skolan att göra ansökan om tilläggsbelopp kommer du som huvudman/rektor inte att se ärendet.

 

Läs mer om tilläggsbelopp på Sigtuna kommuns webbplats om information till andra huvudmän

 

Personuppgifter
Denna tjänst sparar dina personuppgifter åt den handläggande nämnden under den tid som det tar att behandla ditt ärende. Kommunstyrelsen ansvarar för den digitala tjänsten. Läs mer om dina rättigheter och den personuppgiftsbehandling vi gör här eller kontakta dataskyddsombudet.

 

Inloggning i denna e-tjänst.
Då du loggar in via Starta e-tjänst och skickar in ditt ärende så kommer det sparas i Mina sidor som finns på www.sigtuna.se under Självservice. Du kan när som helst logga in och se status på dina inskickade ärenden via Mina sidor. Du kan även via funktionen  "Spara utkast" spara det du börjat fylla i och fortsätta vid ett senare tillfälle. Vi rekommenderar att du fyller i din information i Min profil för att underlätta för dig i vidare kontakt med oss.

 

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta Kontaktcenter på 08-591 260 00 eller kontaktcenter@sigtuna.se

OBS! ANVÄND EJ Webbläsaren Microsoft Internet Explorer som ersätts av Microsoft Edge. Internet Explorer fungerar EJ för denna e-tjänst.
Vi rekommenderar därför Google Chrome, Safari eller Microsoft Edge.

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick