Modersmålsundervisning - Anmälan

Denna e-tjänst har 7 steg
  • 1. Barn/elev
  • 2. Modersmål
  • 3. Vem gör anmälan?
  • 4. Avslutningsvis
  • 5. Förhandsgranska
  • 6. Signera
  • 7. Skicka in

Du som vårdnadshavare ansöker om modersmålsundervisning genom att fylla i denna e-tjänst.

 

Modersmålsundervisning erbjuds alla elever under åk 1-9 i Sigtuna kommun. Kravet är att minst en förälder/vårdnadshavare har ett annat modersmål än svenska och använder språket i sitt umgänge med barnet, så att barnet har grundläggande kunskaper i språket.


Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk dvs finska, meänkieli, romani chib, jiddisch och samiska, erbjuds även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

 

Läs mer här.

 

Personuppgifter
Denna tjänst sparar dina personuppgifter åt den handläggande nämnden under den tid som det tar att behandla ditt ärende. Kommunstyrelsen ansvarar för den digitala tjänsten. Läs mer om dina rättigheter på webbsidan personuppgiftsbehandling eller kontakta dataskyddsombudet.

 

Inloggning i denna e-tjänst
Då du loggar in via Starta e-tjänst och skickar in ditt ärende så kommer det sparas i Mina sidor som finns på www.sigtuna.se under Självservice. Du kan när som helst logga in och se status på dina inskickade ärenden via Mina sidor. Du kan även via funktionen  "Spara utkast" spara det du börjat fylla i och fortsätta vid ett senare tillfälle. Vi rekommenderar att du fyller i din information i Min profil för att underlätta för dig i vidare kontakt med oss.     

 

OBS! ANVÄND EJ Webbläsaren Microsoft Internet Explorer som ersätts av Microsoft Edge. Internet Explorer fungerar EJ för denna e-tjänst. Vi rekommenderar därför Google Chrome, Safari eller Microsoft Edge. 

 

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick