Ansök om ny adress, Adressregister

  • 1. Sökande och fakturamottagare
  • 2. Fastighetsuppgifter
  • 3. Personuppgifter
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Skicka in

Denna e-tjänst har 5 steg

Vad ska adressättas?
En belägenhetsadress bestäms för en plats för att det finns något som behöver pekas ut på platsen, t.ex. en entré eller ingången till ett hus.

Det krävs ett beslut av kommunen för att en belägenhetsadress ska bli rätt enligt standard.

De platser som normalt behöver belägenhetsadresser är:

• Huvudentréer eller ingångar till byggnader med bostäder där människor bor stadigvarande eller under längre perioder, t.ex. småhus, fritidshus.

• Om det finns flera ingångar som leder direkt eller via trapphus till bostäder i sådana byggnader, ska varje sådan ingång ha en unik adress.

• Huvudentréer eller ingångar till byggnader med verksamheter som kontor, verkstäder, butiker m.m. där anställda och andra normalt verkar
och vistas under arbetstid.


• Huvudentréer eller ingångar till samlingslokaler, kyrkor, utbildningslokaler, idrottsanläggningar och liknande, där många människor vistas samtidigt.
(Handbok Belägenhetsadress 2019-10-01 Version 3.0 17 (50)

• Industriella anläggningar av permanent karaktär som behöver regelbundna leveranser eller tillsyn.

• Obebyggda tomter (där bebyggelse kan förväntas).

• Byggnader där människor är eller kan förväntas bli folkbokförda ska alltid ha belägenhetsadresser.

 

Personuppgifter
Denna tjänst sparar dina personuppgifter åt den handläggande nämnden under den tid som det tar att behandla ditt ärende. Kommunstyrelsen ansvarar för den digitala tjänsten. Läs mer om dina rättigheter på webbsidan personuppgiftsbehandling eller kontakta dataskyddsombudet.

 

Inloggning i denna e-tjänst
Då du loggar via Starta e-tjänst och skickar in ditt ärende så kommer det sparas i Mina sidor som finns på www.sigtuna.se under Självservice. Du kan när som helst logga in och se status på dina inskickade ärenden via Mina sidor. Du kan även via funktionen  "Spara utkast" spara det du börjat fylla i och fortsätta vid ett senare tillfälle. Vi rekommenderar att du fyller i din information i Min profil för att underlätta för dig i vidare kontakt med oss.     

  

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta kontaktcenter på 08-591 260 00 eller kontaktcenter@sigtuna.se

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst