Studera vid svenskt gymnasium i utlandet - Ansökan

  • 1. Ansökan
  • 2. Utbildning
  • 3. Gymnasieskola i utlandet
  • 4. Uppgiftslämnare
  • 5. Förhandsgranska
  • 6. Skicka in

Denna e-tjänst har 6 steg

Elever är folkbokförda i Sigtuna kommun har möjlighet att studera ett år utomlands och ta med sig sin ”skolpeng”.
Detta gäller endast för studier som bedrivs vid gymnasieskolor som följer svensk läroplan och är godkända av Skolverket.
Det innebär också att eleverna inte behöver gå om ett år när man kommer tillbaka efter ett års utlandsstudier.

Se mer på:  Sigtuna kommuns information om utlandsstudier

 

Personuppgifter
Denna tjänst sparar dina personuppgifter åt den handläggande nämnden under den tid som det tar att behandla ditt ärende. Kommunstyrelsen ansvarar för den digitala tjänsten. Läs mer om dina rättigheter på webbsidan personuppgiftsbehandling eller kontakta dataskyddsombudet.

 

Inloggning i denna e-tjänst
Då du loggar in via Starta e-tjänst och skickar in ditt ärende så kommer det sparas i Mina sidor som finns på www.sigtuna.se under Självservice. Du kan när som helst logga in och se status på dina inskickade ärenden via Mina sidor. Du kan även via funktionen  "Spara utkast" spara det du börjat fylla i och fortsätta vid ett senare tillfälle. Vi rekommenderar att du fyller i din information i Min profil för att underlätta för dig i vidare kontakt med oss.     

 

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta kontaktcenter på 08-591 260 00 eller kontaktcenter@sigtuna.se

OBS! ANVÄND EJ Webbläsaren Microsoft Internet Explorer som ersätts av Microsoft Edge. Internet Explorer fungerar EJ för denna e-tjänst.
Vi rekommenderar därför Google Chrome, Safari eller Microsoft Edge. 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst