Stöd för dig som är under 65 år med funktionsvariation - Ansökan

Denna e-tjänst har 6 steg
 • 1. Ansökan
 • 2. Ansökan insatser
 • 3. Samtycken
 • 4. Personuppgifter
 • 5. Förhandsgranska
 • 6. Skicka in

Här kan du ansöka om insatser enligt socialtjänstlagen (SoL)

 

Dessa riktar sig till dig med fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning.

 • Boendestöd
 • Sysselsättning
 • Kontaktperson
 • Ledsagning
 • Boende
 • Hemtjänst
 • Trygghetslarm

Läs mer på vår webbsida på sigtuna.se här

 

Personuppgifter

Uppgifterna i ansökan registreras och behandlas för handläggning av Äldre- och omsorgsnämden. Läs mer om dina rättigheter i vår personuppgiftsbehandling. Uppgifterna sparas under den tid som det tar att behandla ditt ärende samt enligt kraven i arkivlagen. Dina uppgifter kan kommas att lämnas ut efter sekretessbedömning. Om du har frågor eller klagomål så kan du vända dig till Kontaktcenter eller dataskyddsombudet.

 

Inloggning i denna e-tjänst
När du loggat in med e-legitimation och slutfört e-tjänsten kommer du kunna hitta ditt ärende i Mina sidor. Mina sidor finns att hitta på www.sigtuna.se, via Självservice, Mina sidor och Övriga ärenden. Du kan när som helst logga in där och se status på dina inskickade ärenden. Har du valt att avbryta e-tjänsten och valt "Spara utkast" kan du fortsätta e-tjänsten från Mina sidor.

 

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta kontaktcenter på 08-591 260 00 eller kontaktcenter@sigtuna.se

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst