Ansökan om installation av värmepump

  • 1. Sökande, fakturamottagare och fastighet
  • 2. Vatten och avlopp
  • 3. Typ av anläggning
  • 4. Uförare
  • 5. Bifogade filer
  • 6. Personuppgifter
  • 7. Förhandsgranska
  • 8. Skicka in

Denna e-tjänst har 8 steg

Tillstånd eller anmälan?
För installation av en värmepumpanläggning som tar värme från berg, mark, ytvatten eller grundvatten
krävs ett tillstånd från bygg- och miljönämnden. Har värmepumpen en effekt på 10 MW eller mer så
behöver även en anmälan om miljöverksamhet göras. Anmälan behöver göras till bygg- och miljökontoret
och tillstånd behöver sökas innan arbetet med installationen kan påbörjas.

En värmepump som innehåller en köldmediemängd över 10 kg eller som har 5 ton eller
mer koldioxidekvivalenter (CO2e) ska anmälas som köldmedieanläggning och en årlig kontrollrapport
lämnas till bygg- och miljönämnden.

 

Luftvärmepump
För luftvärmepumpar finns inte något generellt krav på anmälan eller tillstånd.
Observera dock regeln om köldmediemängd eller koldioxidekvivalenter ovan!

Tänk på att placeringen av värmepumpen måste anpassas så att störande buller inte uppkommer för närboende.

Värmepump i skyddsområde för vattentäkt
För jord- och bergvärmepumpsanläggning i skyddsområde för vattentäkt gäller särskilda regler,
kontakta bygg- och miljökontoret för mer information.

Läs mer på: Sigtuna kommuns informationssida kring uppvärmning

Taxor och avgifter
Sigtuna kommun tar för närvarande ut en avgift enligt gällande taxa (3 timmars handläggning)
för tillståndsansökan och anmälningar.

 

Läs mer på: Sigtuna kommuns informationssida kring taxor

Personuppgifter
Denna tjänst sparar dina personuppgifter åt den handläggande nämnden under den tid som det tar
att behandla ditt ärende. Kommunstyrelsen ansvarar för den digitala tjänsten.
Läs mer om dina rättigheter på webbsidan personuppgiftsbehandling eller kontakta dataskyddsombudet.

 

Denna digitala tjänst kan användas med eller utan inloggning med e-legitimation
Då du loggar via Starta e-tjänst och skickar in ditt ärende så kommer det sparas i Mina sidor
som finns på www.sigtuna.se under Självservice. Du kan när som helst logga in och se status på
dina inskickade ärenden via Mina sidor. Du kan även via funktionen  "Spara utkast" spara det du
börjat fylla i och fortsätta vid ett senare tillfälle. 
Vi rekommenderar att du fyller i din information i Min profil för att underlätta för dig i vidare kontakt med oss.     
 

Vill du ansöka utan att logga in med BankID - klicka här. 

 

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta kontaktcenter på 08-591 260 00 eller kontaktcenter@sigtuna.se

 

OBS! ANVÄND EJ Webbläsaren Microsoft Internet Explorer som ersätts av Microsoft Edge. Internet Explorer fungerar EJ för denna e-tjänst. Vi rekommenderar därför Google Chrome, Safari eller Microsoft Edge.

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

Tillgänglig som PDF

Ladda ned