Ansökan om transportdispens

  • 1. Uppgifter sökande
  • 2. Uppgifter för fordon, last och transport
  • 3. Personuppgifter
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Skicka in

Denna e-tjänst har 5 steg

I den här digitala tjänsten har du möjlighet att ansöka om transportdispens inom Sigtuna kommun, dvs. ansökan om undantag
från bestämmelserna i trafikförordningen (1998:1276) om största tillåtna vikt, längd, bruttovikt, axel-, boggi-/trippelaxeltryck.

Vikt- och dimensionsbestämmelser, läs mer på: www.yrkestrafiken.se

Normalt tar handläggningen cirka 2 veckor, men denna tid kan variera. Se därför till att vara ute i god tid med din ansökan.
Tiden för handläggningen förlängs om ansökan inte är komplett.

Taxor och avgifter
Sigtuna kommun tar ut en handläggningsavgift för hanteringen av ansökan. 

Läs mer på: Sigtuna kommuns informationssida kring taxor

Personuppgifter
Denna tjänst sparar dina personuppgifter åt den handläggande nämnden under den tid som det tar att behandla ditt ärende.
Kommunstyrelsen ansvarar för den digitala tjänsten. Läs mer om dina rättigheter på webbsidan personuppgiftsbehandling
eller kontakta dataskyddsombudet.

 

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till kommunens kontaktcenter på 08-591 260 00 eller via kontaktcenter@sigtuna.se

Information