Kulturcheck - Inlämning av ansökningsinformation

Denna e-tjänst har 5 steg
 • 1. Aktörsinformation
 • 2. Bilagor
 • 3. Personuppgifter
 • 4. Förhandsgranska
 • 5. Skicka in

Här kan du som ansöker om att bli en del av Sigtuna kulturskolans kulturcheck lämna in obligatorisk information om din verksamhet. Vänligen ladda upp dokumenten som bilagor på nästa sida i format *.jpg,*.pdf,*.bpm,*.png,*.jpeg

 

Du behöver ladda upp följande information i e-tjänst:

 • F-skattebevis
 • Registreringsbevis från Bolagsverket
 • Utdrag från polisens belastningsregister för verksamhetsansvarig
 • Kreditupplysning
 • Personligt CV för verksamhetsansvarig
 • CV för samtliga pedagoger som ska undervisa i
 • Verksamhetsplan

 

Läs mer på vår webbplats
Sigtuna kommuns informationssida

 

Personuppgifter

Uppgifterna i ansökan registreras och behandlas för handläggning av Kultur- och fritidsnämden. Läs mer om dina rättigheter i vår personuppgiftsbehandling. Uppgifterna sparas under den tid som det tar att behandla ditt ärende samt enligt kraven i arkivlagen. Dina uppgifter kan kommas att lämnas ut efter sekretessbedömning. Om du har frågor eller klagomål så kan du vända dig till kontaktcenter eller dataskyddsombudet.

 

Inloggning i denna e-tjänst
När du loggat in med e-legitimation och slutfört e-tjänsten kommer du kunna hitta ditt ärende i Mina sidor.  Mina sidor finns att hitta på www.sigtuna.se, via Självservice, Mina sidor och Övriga ärenden. Du kan när som helst logga in där och se status på dina inskickade ärenden. Har du valt att avbryta e-tjänsten och valt "Spara utkast" kan du fortsätta e-tjänsten från Mina sidor.

  

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta kontaktcenter på 08-591 260 00  

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst