Stöd för dig som är 65 år* och äldre - Ansökan

  • 1. Ansökan
  • 2. Ansökan insatser
  • 3. Samtycken
  • 4. Personuppgifter
  • 5. Förhandsgranska
  • 6. Signera
  • 7. Skicka in

Denna e-tjänst har 7 steg

Ansök här om bistånd för i huvudsak äldre över 65 år men även dig som kan ha behov av stöd i hemmet enligt Socialtjänstlagen. Nedan finner du information om de olika insatserna som du kan ansöka om.
Hemtjänst/Ledsagning/Kontaktperson - Hemtjänst är ett samlingsbegrepp för olika former av stöd, service och omsorg i hemmet.
Trygghetslarm - Du som känner dig otrygg eller osäker i hemmet kan ansöka om att få ett trygghetslarm, för att kunna påkalla hjälp.
Matdistribution - Om du inte kan laga din egen mat kan du få bistånd till matdistribution beviljat. Du får då mat sänd direkt hem till dig

Dagverksamhet/Turbundna resor - Dagverksamhet är en insats för dig som är äldre med en kognitiv sjukdom. Turbunda resor är tänkt som transport till/från dagverksamhet.
Korttidsboende/växelvård - Ett korttidsboende är ett tillfälligt boende med omvårdnad. Korttidsvistelsen kan fungera som växelvård, till exempel om någon vårdar en anhörig i det ordinarie boendet och behöver avlastning.

Särskilt boende - Särskilt boende är till för dig som inte längre kan få behovet av omsorg, trygghet och säkerhet tillgodosett i det egna hemmet.
Riksfärdtjänst - Om du har ett stort och varaktigt funktionshinder och därmed svårigheter att använda allmänna färdmedel och du behöver resa utanför länet.

Läs mer om vilket stöd du kan få här

 

Personuppgifter
Denna tjänst sparar dina personuppgifter åt den handläggande nämnden under den tid som det tar att behandla ditt ärende. Kommunstyrelsen ansvarar för den digitala tjänsten. Läs mer om dina rättigheter på webbsidan personuppgiftsbehandling eller kontakta dataskyddsombudet.

 

Inloggning i denna e-tjänst
Då du loggar via Starta e-tjänst och skickar in ditt ärende så kommer det sparas i Mina sidor som finns på www.sigtuna.se under Självservice. Du kan när som helst logga in och se status på dina inskickade ärenden via Mina sidor. Du kan även via funktionen  "Spara utkast" spara det du börjat fylla i och fortsätta vid ett senare tillfälle. Vi rekommenderar att du fyller i din information i Min profil för att underlätta för dig i vidare kontakt med oss.     

 

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta kontaktcenter på 08-591 260 00 eller kontaktcenter@sigtuna.se

OBS! ANVÄND EJ Webbläsaren Microsoft Internet Explorer som ersätts av Microsoft Edge. Internet Explorer fungerar EJ för denna e-tjänst. Vi rekommenderar därför Google Chrome, Safari eller Microsoft Edge. 

 

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick