Arbetsgivarintyg och tjänstgöringsintyg - Beställning

Denna e-tjänst har 7 steg
  • 1. Typ av intyg
  • 2. Period
  • 3. Kontaktuppgifter
  • 4. Övrigt
  • 5. Personuppgifter
  • 6. Förhandsgranska
  • 7. Skicka in

Med denna e-tjänst kan du beställa ett arbetsgivarintyg eller ett tjänstegöringsintyg.

 

Mer om intygen

 

Arbetsgivarintyg är intyg som skickas till a-kassa och skrivs ut med uppgifter för de senaste 13 månaderna.

Intyget är ett bevis för att du varit anställd hos Sigtuna Kommun under en viss tid.

Intyget visar vilken anställning du haft, vilken befattning, hur mycket du har arbetat, varit frånvarande och tjänat samt varför din anställning har upphört.

Intyget behöver du för att a-kassa ska kunna bedöma din rätt till ersättning därifrån. Beställs via hemsidan www.sigtuna.se och utfärdas av Löneenheten som rapporterar det direkt till www.arbetsgivarintyg.nu eller skickar hem det till din folkbokföringsadress om du begär det.

 

Tjänstgöringsintyg är intyg som visar att du varit anställd hos Sigtuna Kommun och under vilken tidsperiod.

Intyget kan du behöva om du ska visa vad du arbetat som och hur länge om du exempelvis söker utbildning eller annat arbete. Beställs via hemsidan www.sigtuna.se och utfärdas av Löneenheten som skickar hem det till din folkbokföringsadress.

 

Läs mer om arbetsgivarintyg och tjänstegöringsintyg på sigtuna.se

 

Personuppgifter

Uppgifterna i ansökan registreras och behandlas för handläggning av kommunledningskontoret. Läs mer om dina rättigheter i vår personuppgiftsbehandling. Uppgifterna sparas under den tid som det tar att behandla ditt ärende samt enligt kraven i arkivlagen. Dina uppgifter kan kommas att lämnas ut efter sekretessbedömning. Om du har frågor eller klagomål så kan du vända dig till Kontaktcenter eller dataskyddsombudet.

 

Inloggning i denna e-tjänst
När du loggat in med e-legitimation och slutfört e-tjänsten kommer du kunna hitta ditt ärende i Mina sidor.  Mina sidor finns att hitta på www.sigtuna.se, via Självservice, Mina sidor och Övriga ärenden. Du kan när som helst logga in där och se status på dina inskickade ärenden. Har du valt att avbryta e-tjänsten och valt "Spara utkast" kan du fortsätta e-tjänsten från Mina sid.

 

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta kontaktcenter på 08-591 260 00  

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst