Medborgarförslag

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Dina uppgifter
  • 2. Ditt medborgarförslag
  • 3. Personuppgifter
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Skicka in

Ett medborgarförslag är ett förslag om att förändra eller förbättra något inom Sigtuna kommuns ansvarsområde. Medborgarförslaget ska vara tydligt och får inte ta upp flera ämnen i samma förslag.

 

Alla som är folkbokförda i Sigtuna kommun kan lämna medborgarförslag. Det betyder att även barn, ungdomar och personer som inte har kommunal rösträtt får lämna ett förslag.

 

Föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar har inte rätt att lämna ett medborgarförslag.

 

Läs mer här om Medborgarförslag

 

Personuppgifter

Uppgifterna i ansökan registreras och behandlas för handläggning av Kommunstyrelsen. Läs mer om dina rättigheter i vår personuppgiftsbehandling. Uppgifterna sparas under den tid som det tar att behandla ditt ärende samt enligt kraven i arkivlagen. Dina uppgifter kan kommas att lämnas ut efter sekretessbedömning. Om du har frågor eller klagomål så kan du vända dig till Kontaktcenter eller dataskyddsombudet.

 

Inloggning i denna e-tjänst
När du loggat in med e-legitimation och slutfört e-tjänsten kommer du kunna hitta ditt ärende i Mina sidor.  Mina sidor finns att hitta på www.sigtuna.se,  via Självservice, Mina sidor och Övriga ärenden. Du kan när som helst logga in där och se status på dina inskickade ärenden. Har du valt att avbryta e-tjänsten och valt "Spara utkast" kan du fortsätta e-tjänsten från Mina sidor.

 

Vill du lämna ett medborgarförslag utan att logga in med e-legitimation - klicka här. 

 

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta kontaktcenter på 08-591 260 00 eller kontaktcenter@sigtuna.se

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst