Medborgarförslag

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Dina uppgifter
  • 2. Ditt medborgarförslag
  • 3. Personuppgifter
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Skicka in

Ett medborgarförslag är ett förslag om att förändra eller förbättra något inom Sigtuna kommuns ansvarsområde. Medborgarförslaget ska vara tydligt och får inte ta upp flera ämnen i samma förslag.

 

Alla som är folkbokförda i Sigtuna kommun kan lämna medborgarförslag. Det betyder att även barn, ungdomar och personer som inte har kommunal rösträtt får lämna ett förslag.

 

Föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar har inte rätt att lämna ett medborgarförslag.

 

Läs mer här om Medborgarförslag

 

Personuppgifter
Denna tjänst sparar dina personuppgifter åt den handläggande nämnden under den tid som det tar att behandla ditt ärende. Kommunstyrelsen ansvarar för den digitala tjänsten. Läs mer om dina rättigheter på webbsidan personuppgiftsbehandling eller kontakta dataskyddsombudet.

 

Inloggning i denna e-tjänst
Då du loggar in via Starta e-tjänst och skickar in ditt ärende så kommer det sparas i Mina sidor som finns på www.sigtuna.se under Självservice. Du kan när som helst logga in och se status på dina inskickade ärenden via Mina sidor. Du kan även via funktionen  "Spara utkast" spara det du börjat fylla i och fortsätta vid ett senare tillfälle. Vi rekommenderar att du fyller i din information i Min profil för att underlätta för dig i vidare kontakt med oss.

  

Vill du lämna ett medborgarförslag utan att logga in med e-legitimation - klicka här. 

 

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta kontaktcenter på 08-591 260 00 eller kontaktcenter@sigtuna.se

OBS! Webbläsaren Microsoft Internet Explorer är ersatt av Microsoft Edge. Internet Explorer fungerar därför inte bra för signering av e-tjänster.
Vi rekommenderar därför Google Chrome eller Microsoft Edge.

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst