Markförsäljningstävling för bostäder i centrala Märsta

 • 1. Kontaktuppgifter
 • 2. Ladda upp dokument
 • 3. Dataskyddsförordningen
 • 4. Förhandsgranska
 • 5. Signera
 • 6. Skicka in

Denna e-tjänst har 6 steg

Inlämning av anbud och dokument till markförsäljningstävling

 

Denna e-tjänst används för att lämna in anbud och dokument till markförsäljningstävling för bostäder i centrala Märsta. Tävlingen är öppen t.o.m 15 december kl 16.00 vilket är den sista tidpunkten som markprisanbud och tävlingsdokument behöver vara kommunen tillhanda. Samtliga dokument för respektive delmoment ska lämnas in i denna e-tjänst och en beskrivning av dokumenten framgår i tävlingsinbjudan. De dokument som ska lämnas in är: 

 

 • Från kommunen ifylld blankett avseende Markprisanbud
 • Från kommunen ifylld blankett avseende Signerad checklista – grundläggande projektkrav
 • Signerad Fullmakt (rätt att lämna detta anbud för bolagets räkning)
 • Bifogade illustrations- och normalplaneritning till blanketten signerad checklista – grundläggande projektkrav, max 5 sidor
 • Referensprojekt, max 6 sidor
 • Bolagets årsredovisning
 • Upphandlingsintyg från UC
 • Registreringsbevis
 • Bolagets ägarkedja/koncernstruktur
 • Ifylld blankett: Skatteverkets blankett SKV 4820

 

När utvärderingen av samtliga inlämnade markprisanbud och tävlingsdokument är färdig kommer kommunen att kontakta vinnande bolag som ges möjlighet att teckna köpeavtal med överenskommelse om exploatering. Här kan du ta del av inbjudan till tävlingen (länk).

 

Personuppgifter
Denna tjänst sparar dina personuppgifter åt den handläggande nämnden under den tid som det tar att behandla ditt ärende. Kommunstyrelsen ansvarar för den digitala tjänsten. Läs mer om dina rättigheter och den personuppgiftsbehandling, eller kontakta dataskyddsombudet.

 

Inloggning i denna e-tjänst
Då du loggar in via Starta e-tjänst och skickar in ditt ärende så kommer det sparas i Mina sidor som finns på www.sigtuna.se under Självservice. Du kan när som helst logga in och se status på dina inskickade ärenden via Mina sidor. Du kan även via funktionen  "Spara utkast" spara det du börjat fylla i och fortsätta vid ett senare tillfälle. Vi rekommenderar att du fyller i din information i Min profil för att underlätta för dig i vidare kontakt med oss.     

 

 

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta kontaktcenter på 08-591 260 00 eller kontaktcenter@sigtuna.se

OBS! ANVÄND EJ Webbläsaren Microsoft Internet Explorer som ersätts av Microsoft Edge. Internet Explorer fungerar EJ för denna e-tjänst.
Vi rekommenderar därför Google Chrome, Safari eller Microsoft Edge 

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick