Synpunkter

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Beskrivning
  • 2. Uppgifter om dig
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Skicka in

Lämna din synpunkt här!

Här kan du dela med dig av beröm, klagomål och förslag på kommunens service/verksamheter/tjänster. Din synpunkt kommer att skickas till ansvarig för det område som din synpunkt avser. Om du vill kommer du få återkoppling på din synpunkt.

 

Läs gärna mer om vår synpunktshantering på sigtuna.se

 

Personuppgifter

Om du vill få återkoppling behöver du uppge vissa personuppgifter. De kommer att tas bort (gallras) 30 dagar efter ärendet är avslutat. Du samtycker till att vi får dina personuppgifter genom att starta e-tjänsten. Dina personuppgifter behandlas av den nämnd som tar emot din synpunkt med stöd av allmänt intresse. Om din synpunkt gäller en privat utförare så kan dina personuppgifter komma att delas till aktuell utförare som då också blir ansvarig för behandlingen av dina uppgifter.

 

Om du vill veta mer kan du kontakta dataskyddsombud@sigtuna.se. Vill du klaga kan du göra det hos integritetsskyddsmyndigheten. Kom också ihåg att kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut om det inte omfattas av sekretess.


Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta Kontaktcenter på 08-591 260 00 eller kontaktcenter@sigtuna.se

Information