Allergier och särskild kost av medicinska skäl

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Elev & skola
  • 2. Allergi
  • 3. Personuppgifter
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Skicka in

Matallergi och särskild kost
Om ditt barn är allergisk mot viss mat/livsmedel eller önskar specialkost används denna tjänst.

För att kunna genomföra denna e-tjänst behöver du:

  • Läkarintyg eller utdrag ur journal
  • Laktosintollerans är undantagen från kravet på läkarintyg eller utdrag ur journal

 

Läs mer om:

 

Inloggning i denna e-tjänst
Då du loggar in via Starta e-tjänst och skickar in ditt ärende så kommer det sparas i Mina sidor som finns på www.sigtuna.se under Självservice. Du kan när som helst logga in och se status på dina inskickade ärenden via Mina sidor. Du kan även via funktionen  "Spara utkast" spara det du börjat fylla i och fortsätta vid ett senare tillfälle. Vi rekommenderar att du fyller i din information i Min profil för att underlätta för dig i vidare kontakt med oss.     

 

Personuppgifter

Uppgifterna i ansökan registreras och behandlas för utredning och kontroll av rätten till specialkost.För detta gäller GDPR.

Den som behandlar personuppgifter är skyldig att på begäran av den som uppgifterna rör rätta felaktiga, ofullständiga eller missvisande personuppgifter.

Kontakta Sigtuna kommun om du anser att någon uppgift ska ändras. Det är frivilligt att lämna uppgifterna i ansökan men en ofullständig ansökan kan innebära att kommunen inte kan handlägga ansökan.

 

Varje person vars uppgifter registreras har rätt att kostnadsfritt få ta del av dessa uppgifter en gång per år efter ansökan.

En ansökan om registerutdrag ska göras skriftligen och vara undertecknad av den sökande själv.

 

Personuppgiftsansvarig:

Kommunstyrelsen

kontaktcenter@sigtuna.se

195 85 Märsta

08-591 26 000

 

OBS! Webbläsaren Microsoft Internet Explorer är ersatt av Microsoft Edge. Internet Explorer fungerar därför inte bra för signering av e-tjänster.
Vi rekommenderar därför Google Chrome eller Microsoft Edge.

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst