Sommarförskola - Anmälan

Denna e-tjänst har 6 steg
 • 1. Barnets uppgifter
 • 2. Tidsperiod
 • 3. Dina uppgifter
 • 4. Personuppgifter
 • 5. Förhandsgranska
 • 6. Skicka in

Med denna e-tjänst anmäler du ditt/dina barns behov av omsorg under veckorna 24-33.

 

Tänk på att:

 • Om barnet har delat boende ska båda vårdnadshavarna göra en varsin anmälan
 • För sammanboende föräldrar räcker det med en anmälan
 • Ditt barn inte har rätt till förskola om du har semester eller annan planerad ledighet
 • I Sigtuna kommun bör barn ha fyra veckor sammanhängande ledighet under sommarmånaderna, med undantag om vårdnadshavare arbetar eller studerar under sommaren (intyg kan komma att krävas)
 • Om ditt barn fyller 6 år detta år och har en heltidsplacering på förskolan under sommaren får barnet per automatik en fritidshemsplacering från och med vecka 31.
  • Med undantag om du är föräldraledig med ett yngre syskon. Då har barnet kvar sin plats på förskolan fram till skolstart 21/8

 

Du kan läsa mer om sommarförskola på Sommarförskola - Sigtuna.se.

 

Personuppgifter

Uppgifterna i ansökan registreras och behandlas för handläggning av Barn- och ungdomsförvaltningen. Läs mer om dina rättigheter i vår personuppgiftsbehandling. Uppgifterna sparas under den tid som det tar att behandla ditt ärende samt enligt kraven i arkivlagen. Dina uppgifter kan kommas att lämnas ut efter sekretessbedömning. Om du har frågor eller klagomål så kan du vända dig till Kontaktcenter eller dataskyddsombudet.

 

Inloggning i denna e-tjänst
När du loggat in med e-legitimation och slutfört e-tjänsten kommer du kunna hitta ditt ärende i Mina sidor.  Mina sidor finns att hitta på www.sigtuna.se, via Självservice, Mina sidor och Övriga ärenden. Du kan när som helst logga in där och se status på dina inskickade ärenden. Har du valt att avbryta e-tjänsten och valt "Spara utkast" kan du fortsätta e-tjänsten från Mina sidor.

 

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta kontaktcenter på 08-591 260 00 eller kontaktcenter@sigtuna.se.

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst