Beställning av kart- och mättjänster

Denna e-tjänst har 6 steg
  • 1. Välj kart- eller mättjänst
  • 2. Information om fastigheten
  • 3. Beställare
  • 4. Personuppgifter
  • 5. Förhandsgranska
  • 6. Skicka in

I den här digitala tjänsten kan du beställa kart- och mättjänster

 

Produkter
Här kan du läsa mer om våra kartprodukter och mätuppdrag: Kart- och mättjänster

Har du frågor kring lantmäteriförrättningar eller fastighetsbildning, kontakta Lantmäteriet på 0771-636363 eller via
Lantmäteriets hemsida: www.lantmateriet.se

Taxor och avgifter
Sigtuna kommun tar ut en avgift för din beställning.
Priset på beställningen varierar beroende på vilken kart- eller mättjänst du behöver för ditt ärende.
För gällande taxa, läs mer på: Taxor och avgifter


Personuppgifter
Denna tjänst sparar dina personuppgifter åt den handläggande nämnden under den tid som det tar
att behandla ditt ärende. Kommunstyrelsen ansvarar för den digitala tjänsten.
Läs mer om dina rättigheter på webbsidan personuppgiftsbehandling eller kontakta dataskyddsombudet.

 

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta kontaktcenter på 08-591 260 00 eller kontaktcenter@sigtuna.se

Information